Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Synagogi w Działoszycach;

Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie Synagogi.