Gmina Działoszyce realizować będzie kolejny etap projektu: „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce-etap II”. Efektem tego jest podpisana umowa na zadania pn.: „Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury”. Zadanie to zostało podzielone na II etapy:

  • ­I ETAP to wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej, który zakończy się do 30.11.2020 roku,
  • ­II ETAP to przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w zakresie adaptacji części pomieszczeń kondygnacji przyziemia na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z budową wewnętrznych instalacji. W części przyziemia powstanie strefa wejścia z częścią dla kafejki internetowej, sala konferencyjna, pomieszczenie sanitarne, aneks kuchenny, biblioteka wraz z czytelnią oraz obszerna powierzchnia komunikacji! Przewidywany koniec prac przy tym etapie to 31.01.2021 rok.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jego koszt to 1 297 650,00zł, dostaliśmy dofinansowanie w kwocie: 847 245,65zł a wkład własny Gminy Działoszyce to 450 404,35zł .