Grudzień to nie tylko czas świąteczny ale również czas ciężkiej pracy…Nie zwalniamy tempa i w końcu mamy to!

Bardzo długo wyczekiwana zarówno przez nas jak i mieszkańców Naszego Miasteczka umowa na wykonanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce-etap II”.

Wykonawcą będzie firma GABRO Gabriel Celuch, która została wyłoniona w ramach przetargu.

Koszt to: 1 870 000,00zł.

Realizacja zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na terenie miasta Działoszyce związanej z kompleksową rewitalizacją miasta – etap II w skład której wchodzą następujące zadania:

  • Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej  Synagogi w Działoszycach;
  • Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie Synagogi;
  • Zagospodarowanie rynku (parku) w Działoszycach;
  • Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie rzeki Jakubówki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaż małej architektury);
  • Budowa obiektów małej architektury („Sklepiku, Huśtawki, Lokomotywy” i dwóch ławek oraz remont ogrodzenia przy przedszkolu przy ul. Krakowskiej.

Startujemy już po nowym roku jeśli tylko pogoda pozwoli.

Jesteśmy przekonani, że po zakończeniu wszystkich prac związanych z rewitalizacją, Miasto Działoszyce zyska nowy blask i stanie się wizytówką Naszej Gminy.