Szanowni Państwo!

Związek Międzygminny NIDZICA z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej jako PIERWSZY W POLSCE podpisał dziś umowę na zadanie pn.: „Kompleksowa Cyfryzacja usług komunalnych zapobiegająca i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych” współfinansowanego ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z firmą AIUT-HSB-KB-Partner z siedzibą w Gliwicach.

Głównym celem projektu realizowanego przez Związek Międzygminny NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników poprzez dystans społeczny i eliminację obsługi bezpośredniej oraz sprawniejsza obsługa: szczególnie pomocna dla osób niepełnosprawnych, w czasie lockdownu i kwarantanny. By zrealizować cel należy wdrożyć system stacjonarnego zdalnego odczytu zużycia wody na CAŁYM OBSZARZE Związku Międzygminnego NIDZICA oraz wdrożyć zintegrowany system informatyczny.

Beneficjentami Projektu są mieszkańcy z terenu funkcjonowania Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej obejmujący teren gmin: Kazimierza Wielka, Działoszyce, Skalbmierz, Słaboszów.

To będzie nowoczesny i niezawodny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych.

Ogromna inwestycja przed nami, czekamy na realizację.  SERDECZNIE GRATULUJEMY!