W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została właśnie podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Działoszyce, dotycząca dofinansowania projektu zatytułowanego „Bajkowe Przedszkolaki”.

Ten niezwykły projekt otrzymał wsparcie w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a kwota dofinansowania wynosi imponujące 863 362,50zł w tym wkład własny niepieniężny 103 720,00zł.

Chcemy podkreślić, że to ogromny sukces dla naszej społeczności, a także dowód na zaangażowanie i determinację Burmistrza Miasta i Gminy Stanisława Porady.

Dzięki temu dofinansowaniu, projekt „Bajkowe Przedszkolaki” ma szansę na pełną realizację, przynosząc nowe, inspirujące miejsca wychowania przedszkolnego dla naszych najmłodszych mieszkańców.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty o fascynujące zajęcia wspierające, takie jak zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, muzykoterapia, taniec, logopedia, integracja sensoryczna, terapia, nauka języka niemieckiego, hiszpańskiego, warsztaty plastyczne oraz wyjazdy edukacyjne.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, Pani Renacie Janik Wicemarszałek Woj. Świętokrzyskiego oraz Pani Dyrektor Departamentu EFS Katarzynie Kubickiej za ich ogromne zaangażowanie i wkład w Naszą wspólną sprawę.

Dzięki nim możemy cieszyć się tak znaczącym dofinansowaniem, które pozwoli nam jeszcze skuteczniej wspierać rozwój naszych najmłodszych mieszkańców!

Jesteśmy dumni z naszego wspólnego sukcesu i przekonani, że „Bajkowe Przedszkolaki” przyniosą niezapomniane doświadczenia i rozwój naszym przedszkolakom.

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!