Radni nie chcą przyjąć pieniędzy pozyskanych dla mieszkańców gminy.

Świadome działanie na niekorzyść gminy podjęte przez Radnych Rady Miejskiej w Działoszycach, będzie miało duże konsekwencje dla rozwoju Miasta i Gminy Działoszyce.

Pozyskane dofinansowanie na modernizację obiektów gminnych o wartości blisko 4 milionów złotych zostało przez część Radnych odrzucone.

Radni, odrzucający pieniądze dla Działoszyc nie potrafili wytłumaczyć dlaczego działają przeciw mieszkańcom i swoim wyborcom.

Dzięki bezmyślnemu uporowi Radnych, którzy odrzucili możliwość wykonania remontu budynków gminnych, mieszkańcy zostali pozbawieni inwestycji szacowanych na około 5 milionów złotych, przy czym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej miało wynieść prawie 4 miliony złotych. Pozostała część około 1 miliona złotych stanowi między innymi koszt przygotowania projektu, za który gmina już zapłaciła 250 tysięcy złotych oraz pozostały wkład własny w kwocie 648 tysięcy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz około 46 tysięcy z nadwyżki budżetowej gminy z lat 2020 -2021. Takie działanie części Radnych można nazwać działaniem na szkodę gminy i mieszkańców.

Inwestycja nie wymagała zaciągania żadnych kredytów, a gmina miała zabezpieczone środki na realizację tego zadania. Kuriozalne tłumaczenia niektórych radnych, dotyczące zadłużenia gminy wprowadzają mieszkańców miasta i gminy w błąd, bowiem na koniec 2021 roku gmina nie miała żadnego zadłużenia co potwierdza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Co więcej tydzień wcześniej Radni zatwierdzili kredyt na około 2 miliony na remonty dróg, nie zastanawiając się nawet przez chwilę nad poziomem zadłużenia gminy.

Wielkie zdziwienie budzi upór radnych, którzy nie chcą skorzystać z funduszy w pełni gwarantowanych przez Rząd Polski na poprawę życia mieszkańców naszej gminy. 

Wszystkie samorządy czekały na możliwość skorzystania z tak korzystnych dotacji, a pieniądze udało się pozyskać dla gminy Działoszyce. Teraz na skutek działań znaczącej części radnych Rady Miejskiej nasi mieszkańcy stracą blisko 5 000 000 złotych.

Inwestycje były zaplanowane w taki sposób by wszyscy mieszkańcy mogli z nich korzystać. Na skutek działania radnych pozbawione dofinansowania zostaną budynki: Ośrodek Zdrowia w Stępocicach, OSP w Dzierążni oraz OSP w Działoszycach, Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz budynek administracyjny na Stadionie Sportowym.

Co więcej to już kolejne dofinansowanie odrzucone przez Radnych w 2022 roku. Radni nie chcieli również pieniędzy – dofinansowania na kwotę prawie 3 200 000 dla Remizy- świetlicy w miejscowościach  Świerczyna Lipówka, Wola Knyszyńska, Teodorów, Bronocice oraz budnku OSP w Chmielowie.

Powstaje pytanie kogo reprezentują Radni skoro zabierają pieniądze przeznaczone dla mieszkańców, sołectw i lokalnej społeczności.

Warto wspomnieć, że z większości wymienionych obiektów korzystają wszyscy mieszkańcy. Nie zrozumiałe jest dlaczego radni ni chcą odnowić Ośrodka Zdrowia czy też budynków świetlic, ochotniczych straży pożarnych, które mają służyć wszystkim mieszkańcom i często są wizytówką danej miejscowości i miejscem spotkań mieszkańców. Jeszcze większe zdziwienie budzi fakt odrzucenia dofinansowania do budynku administracyjnego na stadionie, który został wyremontowany  w 2012 roku i wymaga pilnej modernizacji. Warto nadmienić, że z zajęć sportowych korzysta około 100 dzieci mieszkańców naszej gminy, przyjmujemy tam drużyny sportowe z innych miejscowości jak również odbywają się tam imprezy okolicznościowe. Całkowity brak zrozumienia potrzeb mieszkańców przez część radnych potwierdza brak zgody na remont budynków Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy, z których przecież korzystają wszyscy mieszkańcy. W urzędzie udzielane są śluby, załatwiane są pilne potrzeby zarówno mieszkańców jak również osób przyjezdnych.

Dodatkowo dzięki realizacji zaplanowanych i sfinansowanych w dużej mierze ze środków Rządowych gmina zyskała by duże oszczędności na kosztach opału i energii elektrycznej.

Roczny koszt ogrzewania Urzędu, Centrum Kultury i Stadionu można szacować obecnie na sezon 2022/2023 na kwotę  około 96 000 złotych.

Koszt energii elektrycznej to kolejne około 23 000 złotych. Łącznie to prawie 130 tysięcy kosztów których można było uniknąć lub znacząco je ograniczyć po modernizacji budynków.

Najbardziej zastanawiający jest upór nie poparty żadnymi argumentami merytorycznymi części Radnych. Odrzucenie inwestycji za łącznie 8 000 000 złotych to rekord niekompetencji Radnych w skali całej Polski.

To wielki wstyd dla Działoszyc na całą Polskę.

Do tego doszedł jeszcze brak zgody Radnych na zakup samochodu strażackiego już wcześniej zamówionego za kwotę około 390 000 złotych. Jedna decyzja Radnych spowodowała że gmina musi zapłacić karę za nie odebranie samochodu w wysokości około 40 000 złotych.

Komu Radni chcą zrobić na złość – Premierowi Morawieckiemu, Marszałkowi Bętkowskiemu, Burmistrzowi Poradzie, mieszkańcom czy samym sobie?

To pytanie musi pozostać na razie bez odpowiedzi, lecz konsekwencje decyzji części Radnych Rady Miejskiej w Działoszycach przez długie lata będą ponosić wszyscy mieszkańcy.