Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach informuje, że trwa dystrybucja węgla kamiennego.

Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup paliwa stałego w cenie preferencyjnej przekaże Państwu telefonicznie pracownik Urzędu.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu codziennie od 8:00 do 11:00 lub przelewem bankowym: Nr konta: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Działoszyce 25 8591 0007 0130 0000 0013 0002.

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko wnioskodawcy, zakup węgla.

Punkt odbioru węgla codziennie otrzymywać będzie listę osób, które dokonały wpłaty i mogą odbierać węgiel. Termin odbioru węgla ustalał będzie z Państwem punkt odbioru:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Damian Przeniosło Dziekanowice 22A, 28-440 Działoszyce

Koszt 1 tony to 1900,00 zł brutto (cena węgla z załadunkiem i transportem)

Węgiel, który trafił do naszej Gminy jest paliwem pochodzącym z polskich kopalni:

– KWK Piast – Ziemowit ruch Piast (kostka)

– KWK Row Ruch Marcel (kostka)

Fakturę za zakup węgla należy odebrać po uiszczeniu wpłaty w pokoju u Pani Katarzyny Bugaj.