Mieszkańcy Gminy Działoszyce

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg gminnych oraz terenów do nich przyległych, w związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności leży w gestii właściciela posesji.

W związku z powyższymi obowiązkami prosimy o dokonanie przez mieszkańców przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki celem umożliwienia swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych.