Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach informuje, iż dzień 14 sierpnia 2023 roku za dzień 11 listopada 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach zgodnie z zarządzeniem Nr Or.00.50.82.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 3 sierpnia 2023 roku.