Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej informuje, że jest w trakcie wdrażania projektu kompleksowej obsługi cyfryzacji usług i na chwilę obecną odczyty wodomierzy nadal będą przeprowadzane przez inkasentów.
Zdalny odczyt wodomierzy wprowadzony zostanie po uruchomieniu nowego systemu.
O zmianie sposobu odczytu na zdalny będziemy informowali na naszych stronach internetowych i mediach społecznościowych.