Urząd Miasta i Gminy Działoszyce zawiadamia iż w związku z centralizacją VAT od 01.01.2017 r, faktury wystawiane na Urząd Miasta i Gminy winny zawierać następujące dane

Nabywca:

Gmina Działoszyce

ul. Skalbmierska 5

28-440 Działoszyce

NIP:662-175-70-85

Odbiorca:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce

ul. Skalbmierska 5

28-440 Działoszyce