20 września weszła w życie ustawa o wsparciu dla odbiorców ciepła. Według nowo obowiązujących przepisów zmieniają się zasady rozpatrywania i przyznania dodatku węglowego:

  • wydłużony został termin na rozpatrzenie i wypłatę dodatku węglowego;
  • szczegółowo dopracowane zostały warunki jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek węglowy;
  • sprecyzowano mechanizmy weryfikacji oraz kontroli wniosków- w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw zamieszkujących pod tym adresem❗️
  • gdy wniosek złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego zamieszkującego pod tym samym adresem to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy POZOSTAŁE WNIOSKI POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA ‼️‼️
  • zarówno złożone wnioski wcześniej jak i te bieżące rozpatrywane będą wg nowych zasad.

Informujemy również, że ustawa wprowadza dodatek jednorazowy dla gospodarstw ogrzewających się za pomocą pelletu, oleju opałowego, gazu LPG oraz drewna️. Podstawą do wypłacenia w/w dodatku jest wpis do CEEB.

Dodatek wynosi:

  • 3000zł w przypadku gdy głównym źródłem  ogrzewania jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000zł w przypadku gdy główne źródło ciepła stanowi drewno kawałkowe;
  • 2000zł w przypadku gdy źródło ogrzewania stanowi kocioł na olej opałowy;
  • 500zł w przypadku ogrzewania za pomocą LPG.

Stosowne druki można pobrać w UMiG Działoszyce oraz pod poniższym linkiem:

Wniosek o dodatek węglowy (link otwiera się w nowej karcie)

Wnioski można składać w UMiG Działoszyce od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12.

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach informuje, że ze względu na zmianę przepisów ustawy dotyczącej dodatku węglowego oraz braku środków przekazanych na realizację celu wypłaty dodatków węglowych wydłuży się termin rozpatrywania oraz realizacji wniosków w/w świadczenia do 60 dni od dnia złożenia wniosku.