Związek Międzygminny NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej, informuje o możliwości przekazania bezpłatnie ustabilizowanych osadów ściekowych z dodatkiem wapna wytwarzanych na Oczyszczalni Ścieków w Kazimierzy Wielkiej do nawożenia gleb.

Osady takie charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami nawozowymi, oraz spełniają surowe normy rozporządzenia zezwalającego na ich rolnicze stosowanie.

Ustabilizowane osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalni są bezpieczne w stosowaniu co potwierdzają badania przeprowadzane przez Akredytowane Laboratorium Badawcze SGS Polska laboratorium w Pszczynie.

Przed zastosowaniem osadów ściekowych do nawożenia Związek Międzygminny NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej przeprowadza na własny koszt badania gleb i ustala dawki dla poszczególnych działek na których mają być stosowane osady.

Informacji o możliwościach wykorzystania ustabilizowanych osadów ściekowych udzielamy pod nr tel. (41) 3521801, (41) 35 22 041 wew. 212 lub wew. 217.