Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Działoszyce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.