Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce uprzejmie informuje, że w miejscowości Dziewięczyce III rata podatku jak również opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych, będą pobierane przez Sołtysa Wsi Opatkowice Panią Katarzynę Kawiorską w dniu 14 września 2022r. (środa) w altanie wiejskiej w Dziewięczycach od godziny 09:00 do 11:00.

W miejscowości Lipówka, w której też nie ma sołtysa III rata podatku jak również opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych, będą pobierane przez Sołtysa Wsi Teodorów Panią Monikę Szymańską w dniu 15 września 2022r. (czwartek) w remizie OSP w Lipówce od godziny 08:00 do 10:00.