Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce uprzejmie informuje, że w miejscowości, w której na chwilę obecną nie ma sołtysa II rata podatku jak również opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych, będą pobierane przez Sołtysa Wsi Opatkowice Panią Katarzynę Kawiorską w dniu 13 maja 2022r. (piątek) w altanie wiejskiej w Dziewięczycach od godziny 10:00 do 12:00.