Szanowni Państwo!

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Miasta i Gminy Działoszyce jednogłośnie podjęła uchwałę powołującą nowego Skarbnika Gminy Działoszyce- Panią Zofię Nocoń.

Pani Zofia posiada wymagane wykształcenie, kwalifikację oraz odpowiednie predyspozycje i doświadczenie, aby piastować to strategiczne i wyjątkowo odpowiedzialne stanowisko!

Serdecznie gratulujemy Naszej Nowej Pani Skarbnik.

Życzymy dużo sukcesów zawodowych, realizacji zamierzeń i planów oraz jak najlepszej współpracy ze wszystkimi pracownikami.