Od 30.11.2023 z racji realizacji przez Gminę Działoszyce inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Działoszyce – Etap I” w miejscowościach: Oaptkowice, Iżykowice, Biedrzykowice oraz Sancygniów, pracownicy firmy EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j. ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn będą odwiedzali mieszkańców w/w miejscowości w celu uzyskania zgód na przyłączenie się do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej.