W dniu 16.12.2022 roku odbyło się GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE nt. „Kierowanie realizacją zadań obronnych w gminie w sytuacji podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa w warunkach zagrożenia militarnego” z epizodami praktycznymi ewakuacja pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach w związku ze znalezieniem przedmiotu niewiadomego pochodzenia oraz pożar na Oczyszczalni Ścieków w Dziekanowicach.

W ćwiczeniu brali udział:

Policjanci z Komisariatu Policji w Działoszycach i KPP w Pińczowie oraz strażacy z OSP Działoszyce.