W związku z obowiązującymi nowymi kryteriami dochodowymi uprawniającymi do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach zachęca osoby uprawnione do dokonania w siedzibie Ośrodka zgłoszenia celem objęcia wsparciem żywnościowym.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł,
  • dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł.

O terminach wydawania paczek żywnościowych będziemy informować poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej oraz poprzez sołtysów poszczególnych miejscowości.

Więcej szczegółów uzyskają Państwo bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem tel. 41 35 26 010 wew. 27.