Z przyczyn niezależnych od nas, nastąpiła zmiana terminu Festynu Rodzinnego organizowanego na boisku przy Szkole Podstawowej w Dzierążni. Festyn odbędzie się 02 czerwca o godzinie 9.00.