2 czerwca 2023r. na boisku szkolnym w Dzierążni odbył się festyn rodzinny pn:. ” Nie odwracaj wzroku-działaj” zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Pana Stanisława Poradę oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierążni.

Festyn sfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz  Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Po wyczerpującej zabawie z Animatorami Mobilnego Centrum Animacyjnego Puchatek z Buska-Zdroju, Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało dla dzieci poczęstunek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni zorganizowała dla dzieci pokaz sprzętu strażackiego wraz z symulacją gaszenia pożaru.

Pan Karol Wójcik wraz z Olą Rzeszot z Nadleśnictwa Pińczów zapoznał dzieci z pracą leśnika i gospodarki leśnej i łowieckiej.  

W trakcie festynu odbyła się prelekcja funkcjonariusza Policji na temat przeciwdziałania przyczyną przestępczości.

Podczas imprezy Pan Burmistrz przekazał nowo zakupiony sprzęt dla KGW sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz  Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Takiego festynu nie było już dawno!