Pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem i poinformuje o możliwości zakupu.

‼️ Nie ma możliwości zapłacenia za węgiel przed weryfikacją wniosku i kontaktem telefonicznym z Urzędu ‼️

Koszt 1 tony to 1900,00 zł brutto (z załadunkiem i transportem). Sprzedaż  węgla  będzie  odbywać  się według listy zgłoszeń i wpłat do Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach.

Wpłaty (TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM Z URZĘDU):

  • w kasie Urzędu codziennie od 8:00 do 11:00
  • na konto bankowe:

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Działoszyce 25 8591 0007 0130 0000 0013 0002

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko wnioskodawcy, zakup węgla.

‼️ Po dokonaniu wpłaty to punkt odbioru skontaktuje się i ustali z Państwem termin dostarczenia węgla ‼️

Rodzaj dostępnego węgla:

  • kostka
  • orzech po 12 grudnia 2022 roku
  • groszek po 20 grudnia 2022 roku