Gmina Działoszyce na 3 miejscu w województwie świętokrzyskim i 1 w powiecie pińczowskim – pod względem wydatków poniesionych na inwestycje w latach 2020-2022.

akie informacje przedstawia prestiżowy ranking „Liderzy inwestycji” w samorządowym piśmie terytorialnym „Wspólnota”.

Analitycy sprawdzili wydatki na inwestycje we wszystkich samorządach w Polsce. Ranking podzielono na liczbę mieszkańców danego województwa, powiatu, miasta czy gminy wiejskiej.

Najlepiej w powiecie wypadła Gmina Działoszyce. Wysokość wydatków inwestycyjnych to 2127, 30 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Z tą kwotą znaleźliśmy się również na 3. miejscu w województwie świętokrzyskim.

– To konsekwentnie realizowany plan rozwoju, który założyłem obejmując stanowisko burmistrza. To wynik ciężkiej pracy wszystkich pracowników jednostek podległych naszej gminie – tłumaczy Burmistrz Stanisław Porada.

 Trzecie miejsce w całym województwie oznacza, że na naszym terenie sukcesywnie realizowane są wysokobudżetowe inwestycje. A to przekłada się na jakość życia mieszkańców.

Źródło: Echo Dnia Świętokrzyskie