Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego.

Dokumenty przyjmują Biura Powiatowe #ARiMR.

Placówki te w dni robocze pracują dłużej.

Do tej pory złożono ponad 120 tys. wniosków.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/arimr/doplaty-do-kukurydzy–o-pomoc-ubiega-sie-juz-ponad-120-tys-rolnikow-biura-powiatowe-czynne-dluzej-czas-na-wnioski-do-29-lutego