W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Pan Burmistrz Stanisław Porada podpisał z Panem Zbigniewem Koniuszem Wojewodą Świętokrzyskim porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.

Wśród zatwierdzonych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia na czele z Panią Dyrektor Wydziału Ewą Kopolovets wniosków znalazł się wniosek złożony przez Gminę Działoszyce. Serdecznie DZIĘKUJEMY Pani Dyrektor oraz Panu Wojewodzie za przyznaną dotację.

Kwota dotacji wynosi: 40 800,00zł  i przeznaczona będzie na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Niewiatrowicach oraz aktywizację seniorów.

Klub Senior+ w Niewiatrowicach został utworzony w 2019 roku i od tamtej chwili nieprzerwanie korzysta z niego 20 osób z Naszej Gminy.

Seniorzy stworzyli zgraną grupę osób, które czują się potrzebne, mogą rozwijać swoje pasje i angażować się w życie społeczne naszego regionu. Jest to jedyna tego typu placówka na terenie Naszej Gminy.