W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada oraz Pani Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyce Pani Joanna Pajek Malinowska podpisali z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Józefem Bryk porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.

Wśród zatwierdzonych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  wniosków znalazł się wniosek złożony przez Gminę Działoszyce.

Serdecznie DZIĘKUJEMY Panu Wojewodzie za przyznaną dotację.

Kwota dotacji wynosi: 38 880,00zł  i przeznaczona będzie na funkcjonowanie Klub Senior+ w Niewiatrowicach oraz aktywizację seniorów.

Klub Senior+ w Niewiatrowicach został utworzony w 2019 roku i od tamtej chwili nieprzerwanie korzysta z niego 20 osób z Naszej Gminy.

Seniorzy stworzyli zgraną grupę osób, które czują się potrzebne, mogą rozwijać swoje pasje i angażować się w życie społeczne naszego regionu.

DZIĘKUJEMY!