W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Stanisław Porada podpisał ważną umowę z Wojewodą Świętokrzyskim, Panem Józefem Bryk.

To wydarzenie dotyczy dofinansowania remontu ul. Zakościelnej w Działoszycach w kwocie 138 938,00 zł!

Oprócz odnowionej nawierzchni, planowana jest wymiana starej sieci kanalizacyjnej oraz inne ulepszenia, które sprawią, że ta ulica zabłyśnie!

Dziękujemy Panu Wojewodzie za wsparcie, to bardzo dużo znaczy dla Naszej Gminy!