10 tys. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia otrzymało 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Naszej Gminy w ramach programu „Mały Strażak”  organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Te promesy są bardzo przydatne na sprzęt dla strażaków, którzy niosą pomoc zarówno podczas pożarów jak i wypadków komunikacyjnych. Tu także chodzi o sprzęt taki, który zabezpiecza samego strażaka np. hełmy czy umundurowania .

Jednostki OSP w Naszej Gminie działają bardzo prężnie dlatego wiec każde pieniążki będą bardzo pomocne a dzięki takim środkom strażacy mogą czuć się bezpieczniej jadąc do akcji.

Bardzo dziękujemy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz dla Pana Prezesa Ryszarda Gliwińskiego.

Dziękujemy posłowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu , Pani Poseł Annie Krupka , Pani Poseł Agacie Wojtyszek, Panu Senatorowi Krzysztofowi Słoń, st. bryg. Grzegorzowi Rajcy zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Prezesom jednostek OSP z Naszej Gminy za działania i starania na rzecz wsparcia strażaków ochotników.