Na tą chwilę mieszkańcy Naszej Gminy czekali od dawna! Już wkrótce w miejscowości Pierocice i Ksawerów powstaną nowe miejsca integracji i spotkań, w których będzie można organizować różnego rodzaju wydarzenia.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23 czerwca 2021r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego naboru Gmina Działoszyce jako jedyna uzyskała najwyższe dofinansowanie w kwocie 2 122 013,00 zł! Nikt nie dostał tyle co MY!  Gmina Działoszyce NAJWIĘKSZYM beneficjentem funduszy unijnych – podkreślił Marszałek Andrzej Bętkowski !

Dziś w Sali Kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów na to dofinansowanie. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na „Budowę Świetlic Wiejskich w miejscowości Pierocice i Ksawerów oraz zabudowę odnawialnych źródeł ciepła na potrzeby istniejących świetlic wiejskich w miejscowościach Dziekanowice, Dzierążnia, Sudół, Sancygniów, Teodorów, Wola Knyszyńska wraz z ich doposażeniem”.

Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu oraz Panu Markowi Jońca- Członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za wywalczenie tak ogromnej sumy dotacji dla Naszej Gminy.

Jesteśmy dumni, że to MY zostaliśmy tak bardzo docenieni!