Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego  została podpisana niezwykle istotna umowa pomiędzy Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim, Renatą Janik wicemarszałkiem woj. świętokrzyskiego a Naszą Gminą Działoszyce reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Stanisława Poradę, Zastępcę Skarbnika Urszulę Szczubiał oraz p.o. Dyrektora Przedszkole Samorządowe nr 2 w Działoszycach  Ewelinę Trzos!

Gmina Działoszyce otrzymała wsparcie w 100% na realizację projektu pt. „Marzenia Przedszkolaków”.

To niezwykle istotne, że cała kwota w wysokości 956 097,65 zł została pokryta przez Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus!

Chcemy podkreślić, że to ogromny sukces dla naszej społeczności, a także dowód na zaangażowanie i determinację Burmistrza Miasta i Gminy Stanisława Porady.

Dzięki temu dofinansowaniu, projekt „Marzenia Przedszkolaków” ma szansę na pełną realizację, przynosząc nowe, inspirujące miejsca wychowania przedszkolnego dla naszych najmłodszych mieszkańców.

Głównym celem projektu jest nie tylko stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, ale także rozszerzenie oferty o różnorodne zajęcia wspierające rozwój naszych dzieci!

Od zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy poprzez muzykoterapię i taniec, po zajęcia specjalistyczne z integracji sensorycznej, wsparcie psychologiczne, lekcje logopedyczne oraz naukę języka angielskiego – Nasze Przedszkolaki będą miały szansę rozwijać się wszechstronnie i odkrywać swoje talenty!

Niezmiernie dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, Pani Renacie Janik wicemarszałkowi woj. świętokrzyskiego  oraz Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Pani Katarzynie Kubickiej za hojność i decyzję o przyznaniu pełnego dofinansowania.

To Państwa wsparcie otwiera przed nami nowe perspektywy i inspiruje nas do dalszego rozwoju.

Dziękujemy za Państwa zaufanie i poświęcony czas na realizację naszych wspólnych celów!