Gmina Działoszyce otrzymała dodatkowe wsparcie finansowe na realizację zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją w ciągu drogi gminnej Dzierążnia-Marianów!

  • Przyznana kwota wynosi aż milion złotych!
  • Warto wspomnieć, że już wcześniej otrzymaliśmy 750 000,00zł na ten odcinek drogi!

Bardzo nas cieszy to dodatkowe wsparcie!

Z wielką radością pragniemy podziękować Wojewodzie Świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi za tak duże wsparcie finansowe dla naszej Gminy Działoszyce!