Związek Międzygminny „NIDZICA” w Kazimierzy Wielkiej, informuje o możliwości przekazania bezpłatnie ustabilizowanych osadów ściekowych z dodatkiem wapna wytwarzanych na oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej do nawożenia gleb.