Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy na spotkanie o tematyce nowoczesnych i ekologicznych sposobów ogrzewania oraz informacji na temat Programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w godzinach od 09:00 do 15:00 na parkingu MGCK przy Szkole Podstawowej w Działoszycach.

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.