Głównym celem projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 41 osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.Główne działania w projekcie:👉 wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników w tym działania na [...]