Marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca oraz przedstawiciele Miasta i Gminy Działoszyce – Pan Burmistrz Stanisław Porada i Pani Skarbnik  Zofia Nocoń podpisali dziś umowę na dofinansowanie unijne projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”.

Całkowita wartość zadania to 5 mln 259 tys. zł, a dofinansowanie UE – 2 mln 761 tys. zł. Inwestycja uzyskała także wsparcie z budżetu państwa w wysokości 180 tys. zł.

DZIĘKUJEMY ZA TO OGROMNE WSPARCIE!

Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do maja 2023 roku.

 Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów znajdujących się na terenie miasta Działoszyce i przywrócenie terenom zdegradowanym funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

W ramach tego wykonano już:

 • Modernizację ulicy Stawisko;
 • Przebudowę placu targowego przy ulicy Ogrodowej;
 • Zagospodarowanie placu przy OSP w Działoszycach;
 • Urządzenie parkingu przy ulicy Skalbmierskiej;
 • Adaptację części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby MGCK oraz wyposażenie MGCK.

Zaplanowano następujące zadania:

 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Synagogi oraz zagospodarowanie placu w sąsiedztwie synagogi;
 • Przebudowę ulicy Adriannowicza;
 • Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie rzeki Jakubówki;
 • Zagospodarowanie parku w centrum miasta;
 • Monitoring miasta;
 • Montaż instalacji PV;
 • Budowę placu zabaw;
 • Oświetlenie LED na Stadionie Sportowym w Działoszycach.

 Jesteśmy przekonani, że po zakończeniu wszystkich prac związanych z rewitalizacją, Miasto Działoszyce zyska nowy blask i stanie się wizytówką Naszej Gminy.