Drogi rodzicu !

Informujemy, iż w roku 2022 trwa rekrutacja na wolne miejsca w „Bajkowym Żłobku w Działoszycach”

Zapewnimy dzieciom w żłobku możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bogata i atrakcyjna oferta opiekuńcza w nowoczesnym budynku wybudowanym z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „maluch+” w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 będzie przyczyniać się do chętnego oddawania dzieci pod naszą opiekę.

W ramach projektu zapewniamy:

 • Profesjonalną opiekę (Opiekę nad 15 dziećmi sprawować będą 2 opiekunki (1 opiekun = max. 8 dzieci);
 • Udział m.in. w zajęciach z j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia z logopedą;
 • 10 godzinną dziennie opiekę nad dzieckiem co umożliwi rodzicom spokojną drogę do/z pracy lub jej poszukiwanie;
 • Profesjonalnie wyposażony Plac Zabaw;
 • Nowocześnie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne salem.in. w niezbędne zestawy mebli, przewijaki, dywany, pufy, sprzęt RTV (m.in. laptop, tablicę interaktywną, projektor, aparat, sprzęt grający), sprzęt AGD, klimatyzator, itp.;
 • Art. higieniczne, art. pielęgnacyjne;
 • Rodzice opłacają czesne, wyżywienie.

DO PROJEKTU BĘDZIEMY REKRUTOWAĆ RODZICÓW/OPIEKUNÓW, Z KTÓRYCH PRZYNAJMNIEJ JEDEN:

 • jest osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat 3 -jest osobą pracującą przebywającą na urlopie wychowawczym,
 • jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo i chce podjąć aktywność na rynku pracy.

KRYTERIUM OBOWIĄZKOWE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 • osoby pracujące, pozostające na urlopie macierzyńskim/rodzic/wychowawczym (zaświadczenie z zakładu pracy/umowa o pracę, oświadczenie uczestnika), osoby  niepracujące (zaświadczenie z PUP / oświadczenie UP) – osoby fizyczne z terenu woj. świętokrzyskiego,
 • zamieszkujące na terenie Gminy Działoszyce w woj. Świętokrzyskim.

KRYTERIUM DODATKOWE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓWPRAWNYCH:

 • rodzic / opiekun dzieci z niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności) – 7 pkt.;
 • rodzic / opiekun samotnie wychowujący dziecko (oświadczenie/ wyrok alimentacyjny ) – 5 pkt;
 • osoby z rodzin wielodzietnych (oświadczenie) – 5 pkt.;
 • rodzic / opiekun z rodziny, w której żaden z nich nie pracuje – 3pkt.;
 • rodzic / opiekun z rodziny, w której jeden pracuje, a drugi chce wrócić na rynek pracy (zaświadczenie z zakładu pracy / umowa o pracę) – 2 pkt.;

ZAPISY w:

Żłobku Samorządowym w Działoszycach

Ul. Krakowska 5

Tel. 530 597 347

Pliki do pobrania:

[pdf_attachment file=”1″]

[pdf_attachment file=”2″]

[pdf_attachment file=”3″]

[pdf_attachment file=”4″]

[pdf_attachment file=”5″]

[pdf_attachment file=”6″]

[pdf_attachment file=7″]

[pdf_attachment file=”8″]

[pdf_attachment file=”9″]

[pdf_attachment file=”10″]