Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych w Kielcach zwraca się z prośbą o uzupełnienie ankiet GUS – Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR), a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Badania są przeprowadzane w dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia br.

Szczegóły opniżej: