Stanisław Porada Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce uczestniczył dziś w bardzo ciekawej konferencji pt.: „Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach wiejskich” , która odbyła się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Celem konferencji było przedstawienie lokalnym władzom różnych rozwiązań dotyczących oczyszczalnia ścieków w obiektach obsługujących do 2 tys. mieszkańców. Jedną z takich technologii są Pasywne Systemy Oczyszczania Ścieków typu Constructed Wetland.

podczas konferencji zaprezentowane zostały teoretyczne oraz praktyczne przykłady takich realizacji projektów.

Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie z Panią Małgorzatą Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dziękujemy za przekazanie ważnych informacji na temat pozyskania finansowania na inwestycje związane z gospodarką ściekową.