W Szkole Podstawowej w Działoszycach, odbyła się wyjątkowa akademia upamiętniająca doniosłe wydarzenie w historii naszego kraju – uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To dzień, który symbolizuje ducha wolności, równości i patriotyzmu.

Duma, szacunek i pamięć o bohaterach tamtych czasów są fundamentem, na którym budujemy naszą współczesność. Niech ten dzień będzie dla nas wszystkich bodźcem do refleksji nad wartościami, którymi się kierujemy i do działania na rzecz dobra wspólnego.

Świętujmy razem, pamiętajmy z wdzięcznością o naszej historii i razem kroczmy ku lepszemu jutru, zawsze trwając na straży ideałów, które wyznaczyła nam Konstytucja 3 Maja!

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom i nauczycielom za niezwykle piękne i wzruszające występy.

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak utalentowanej społeczności!