W przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje, dotyczące rzekomej dewastacji elewacji zewnętrznej na Budynku Szkoły Podstawowej w Działoszycach.

Chcielibyśmy poinformować, że wszelkie prace, które realizowane są na budynku szkolnym zmierzają do realizacji zadania którym jest: Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki

Zapewniamy, że wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z wytycznymi BHP i P-POŻ z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nad wykonywanymi pracami czuwa również Inspektor Nadzoru Budowlanego, który odpowiada za kontrolę nad pracami budowlanymi.

Wszystkie prace, inwestycje wykonywane są, aby poprawić komfort, jakość życia, bezpieczeństwo Naszych Dzieci i Nasze.

Galeria zdjęć