I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem, w tamtych trudnych historycznie czasach, spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła chęć dążenia do wolności .To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas. Wspominamy przeszłość, a jednocześnie- w kontekście minionych wydarzeń wyznaczamy sobie wielkie zadanie na przyszłość. Każdy Polak musi bowiem nawet przez zwykłą ,codzienną pracę, sumienne wykonywanie obowiązków, dbać o tożsamość narodową i krzewić patriotyzm .W polskiej tradycji Trzeci Maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której trzeciomajowa konstytucja jest fundamentem.

Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Stąd, przez 123 lata zaborów, trzeciomajowa konstytucja była inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń Rzeczypospolitej. Dla nas wszystkich Konstytucja 3 Maja powinna stanowić inspirację dla pracy w samorządzie, zakładach pracy, gospodarstwie, szkole, przedszkolu, żłobku, klubach seniora, w naszych domach rodzinnych, na różnych płaszczyznach. Wartości demokratyczne, które Konstytucja 3 Maja wprowadzała powinny być inspiracją dla nas w budowaniu otwartych, przejrzystych i uczciwych zasad zarządzania naszymi lokalnymi społecznościami. Konstytucja 3 Maja gwarantowała pewne podstawowe wolności obywatelskie, takie jak wolność słowa, zgromadzeń czy wyznania.

My niestety dzisiaj wolimy plotki, półprawdy, fake newsy, skrajności i światopoglądowe wojenki. Na własnym przykładzie, na przykładzie naszej Gminy widzimy, iż małostkowe targi, spory, rachunki krzywd i zwalczanie jednej ideologicznej skrajności inną skrajnością, burzą społeczny spokój i odbierają siły i chęci do budowania tego co najważniejsze, czyli polskiej racji stanu.

Konstytucja 3 Maja była również wyrazem patriotyzmu i zaangażowania w sprawy państwa i społeczeństwa. My wszyscy Mieszkańcy naszej Gminy możemy a nawet powinniśmy inspirować się tym duchem, angażując się aktywnie w rozwój lokalnych społeczności, dbając o ich dobrobyt i interesy. Każdy mieszkaniec naszej Gminy jest ważny- każdy! Konstytucja 3 Maja była próbą reformy i modernizacji państwa polskiego w duchu oświeceniowym. Dzisiaj również i My mamy obowiązek brać z niej przykład, podejmując innowacyjne działania, pozyskując różne środki dla podniesienia jakości życia mieszkańców, prowadzić nowoczesne inwestycje – wszystkimi dostępnymi środkami budować nowoczesną Gminę Działoszyce dla Wszystkich. To nie jest wizja jednego człowieka to jest nasz wspólny obowiązek. Właśnie w taki sposób powinniśmy dzisiaj patrzeć na naszą Konstytucję, powinna ona być dla każdego z nas praktycznym wzorcem do budowania demokratycznej i nowoczesnej Gminy Działoszyce. Bo przecież duch tej konstytucji był przepełniony umiłowaniem wolności i marzeniem o nowoczesnym państwie polskim.

Życzę, aby Święto 3 Maja przyniosło Państwu radość z bycia Polakiem.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za to, ze poświęciliście swój czas i uwagę, aby uczcić tę ważną datę w historii Polski. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach Konstytucji 3 Maja! Dziękuję mieszkańcom Naszej Gminy, organizacjom, młodzieży szkolnej, uczniom, przedszkolakom i żłobkowiczom, nauczycielom i wychowawcom, Zuchom i Harcerzom, Mażoretkom, Ochotniczym Strażom Pożarnym wraz z pocztami sztandarowymi, Orkiestrze Dętej z Dzierążni, Kołom Gospodyń Wiejskich, Radnym Rady Miejskiej, Radnym Rady Powiatu, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, pracownikom Centrum Kultury i Biblioteki, delegacjom, policjantom oraz Księdzu Proboszczowi.

Dziękuję bardzo

Stanisław Porada

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce