Drużyna harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach wzięła udział w obchodach 160 rocznicy bitwy pod Grochowiskami.

To właśnie tu w dniu 18 marca 1863 roku doszło do krwawej bitwy wojsk powstańczych z wojskiem carskim. Ponad 3-tysięczne zgrupowanie wojsk gen. Mariana Langiewicza cały dzień walczyło z równie licznym korpusem rosyjskim pod dowództwem gen. Czengeriego. Powstańcy utrzymali pole walki, powstanie styczniowe upadło rok później, ale dzięki powstańcom styczniowym Europa i cały świat dowiedzieli się, że Polacy nigdy nie zaprzestali walczyć o wolność i niepodległość.

Dlatego, jako harcerze czuli się w obowiązku oddania hołdu poległym przodkom. Wszyscy dzielnie przeszli dwunastokilometrową trasę z Pińczowa na Grochowiska.  

Dla wszystkich zebranych dużą atrakcją była przygotowana z dużym rozmachem, bardzo profesjonalna inscenizacja bitwy pod Grochowiskami.

O randze uroczystości świadczy obecność przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, w tym Burmistrza Pińczowa Włodzimierza Baduraka,  Wiceminister Sportu i Turystyki Anny Krupki, Posła Marka Kwitka, Posła Michała Cieślaka, Posła Mariusza Goska, Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artura Konarskiego i oczywiście Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Pana Stanisława Porady.