Z okazji Dnia Sołtysa, składam wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Działoszyce, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w działalności sołeckiej.
Życzę Państwu wytrwałości, skuteczności i determinacji w działaniach, które pomagają rozwijać i umacniać jedność i wspólnotę lokalną ?

Stanisław Porada

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce