Wszystkim Sołtysom działającym na terenie Gminy Działoszyce

składam serdeczne życzenia owocnej współpracy

z mieszkańcami i niegasnącego optymizmu!

Dziękuję za Wasze zaangażowanie,

podtrzymywanie lokalnych tradycji

oraz nieoceniony wkład w rozwój Naszej Gminy!

Stanisław Porada

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce