Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach

Schemat organizacyjny:

Rada Miasta i Gminy
Burmistrz
Sekretarz


Skarbnik
Jedn. Organiz. Gminy
Referat finansowy
Referat organizacyjny
Referat Spraw Obywatelskich i USC
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Referat Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa

  Wykaz Referatów i samodzielnych stanowisk pracy: (bud. ,,A'')
 • Przewodniczący Rady MiG p.19, tel. 40
 • Burmistrz Miasta i Gminy   p.16, tel. 21
 • Sekretarz MiG p.14, tel. 22
  Referat Organizacyjny: (bud. ,,A'')
 • sprawy kadrowe     p.6, tel. 30
 • obsługa Rady MiG p.20, tel. 41
 • sekretariat             p.15, tel. 20
  Referat Finansowy: (bud. ,,A'')
 • Skarbnik M i G p. 10, tel. 34
 • Księgowość Budżetowa p.8, tel. 32
 • wymiar podat.od nieruch.i poł. lok. p.6, tel. 30
 • wymiar podatków p.11, tel. 36
 • pobór podatków p.11, tel. 35
 • działalność gospodarcza p.20, tel. 41
  Referat Spraw Obywatelskich i USC :
 • Kierownik USC, dowody osobiste p.1, tel. 23 bud. ,,B''
 • ewidencja ludności p.17, tel. 38, bud. ,,A''
 • obrona cywilna p.18, tel. 37, bud. ,,A''
  Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Gospodarka komunalna p.4, tel. 26 - bud. "B"
 • Ochrona Środowiska i Rolnictwo p.7, tel. 31 - bud. "A"
  Referat Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa
 • Gospodarka Gruntami p.3, tel. 25 - bud. "B"
 • Budownictwo i Inwestycje p.4, tel. 26 - bud. "B"
 • Budownictwo Drogowe p.3, tel. 25 Bud. "B"
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej p.7, tel. 27, bud. ,,B''.
  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach p.8, tel. 29, bud. ,,B''.

Strona główna | Rada Gminy | Struktura Organizacyjna | Gmina w Powiecie i Województwie | Działoszyce w internecie

Copyright 2017 by ml