A A+ A++ Kontrast

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest

  • 15 października 2020

W dniu 21.09.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Działoszyce, na dofinansowanie zadania:,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest”.

Kwota dofinansowania wynosi 35.161.84 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

Na kwotę dotacji składają się:

  1. ­ środki WFOŚiGW w Kielcach – 17.580,92 zł tj. - 50 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. ­ środki NFOŚiGW w Warszawie – 17 580,92 zł tj. - 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl