A A+ A++ Kontrast

Miejsce zagospodarowania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Działoszyce jest składowisko odpadów komunalnych we Włoszczowie ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa.

  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl