A A+ A++ Kontrast

Zdalna Szkoła plus

  • 2 lipca 2020

Gmina Działoszyce pozyskała 54907,91 złotych z rządowego programu „Zdalna szkoła plus”. Dzięki otrzymanej dotacji zakupionych zostało 19 laptopów, które trafiły do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. „Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. W poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 44 992,00 złotych.

Program "Zdalna szkoła plus" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl