A A+ A++ Kontrast

Otwarcie drogi w Sudole i świetlicy w Dziekanowicach

  • 7 lutego 2019

Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, w odpowiedzi na zaproszenie Pana burmistrza Stanisława Porady, uczesniczył w oficjalnym otwarciu dwóch odcinków dróg w miejscowości Sudół. Drogi przeszły remont dzięki wsparciu z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Łączna wartość remontów to 208 001,28zł, z czego dofinansowanie to kwota 123 329,00 zł.

Drugim ważnym wydarzeniem w naszej gminie było oficjalne otwarcie świetlicy w miejscowości Dziekanowice. Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Podczas uroczystości obecny był ks. Grzegorz Szlenk, sołtys wsi Dziekanowice, radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy. Niech świetlica będzie miejscem spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa.

Panu Wojewodzie sedecznie dziękujemy za przybycie.

Galeria zdjęć

  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Państwowa Komisja Wyborcza
  • Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl

Rozmiar czcionki

A A+ A++

Kontrast

Kontrast
Konrast / Zmiana rozmiaru czcionki